Amdanom ni

Rydym yn dîm gŵr a gwraig sy’n rhannu awch am gwrw go iawn a thirwedd brydferth de Eryri. Fe wnaethom sefydlu Cwrw Cader yn Nolgellau yn ystod haf 2012, ar raddfa fechan, gan fragu rhwng 5 a 10 o gasgenni naw galwyn yr wythnos. Ar ôl rhoi cynnig ar fragu a chael barn yr yfwyr cwrw lleol, fe wnaethom ddatblygu dau gwrw: Cwrw Idris, sy’n chwerw traddodiadol meddal ac Aur Cader, sy’n gwrw hopys ysgafn. Ar ôl 6 mis, fe wnaethom ychwanegu Cwrw Coch, o rysáit hen gwrw rhuddem traddodiadol. Ddechrau 2013 fe aethom ati i ddatblygu cwrw ar gyfer Rheilffordd Talyllyn gan benderfynu ar Gwrw Golau Indiaidd, wedi’i ysbrydoli gan darddiad y cwrw hwn oedd wedi’i wneud ar gyfer teithio. Gyda phedwar cwrw a mwy a mwy o ddilynwyr, yn lleol a thu hwnt, penderfynom fynd amdani a sefydlu bragdy mwy (er mai bychan yw o hyd yn ôl safonau masnachol). Rydyn ni’n awr yn gallu bragu cwrw i lenwi 40 a mwy o gasgenni’r wythnos, ac rydym yn ymestyn ein dewis o gwrw.

Ein hegwyddorion

Ansawdd a chysondeb – rydym yn canfod ac yn defnyddio’r cynhwysion gorau, yn canolbwyntio ar ddewis bychan ond amrywiol o gwrw, ac yn bragu efo gofal.

Rydym yn gwrando – fe wnaethom wrando ar ein hyfwyr lleol, ac ar ymwelwyr i’n hardal hardd cyn datblygu ein cwrw ac rydym ni’n dal i wrando, rydyn ni wastad eisiau clywed eich barn.

Rydym yn ystyriol o’n hamgylchedd a’n cymuned leol – rydym yn canfod ac yn defnyddio cymaint ag y gallwn o gynhwysion lleol, ac yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau lleol.

Sut yr ydym yn bragu?

Nid yw’r broses fragu mewn bragdai bychain wedi newid llawer dros y canrifoedd. Does dim cemegau yn cael eu hychwanegu, ac wrth wraidd pob peint da mae cynhwysion naturiol o’r safon orau. Nid proses awtomataidd mohoni, ac mae’n ddibynnol ar ofal, manylder a’r craffter a ddaw efo profiad, er mwyn sicrhau bod y broses fragu’n cael ei gwneud yn iawn bob tro. I helpu’r broses hon, rydym yn defnyddio eplesyddion conigol caeedig, i’n helpu i wneud cwrw cyson a chlir bob amser. Rydym yn dewis ein barlys a’n hopys yn ofalus, ac mae ansawdd y dŵr, ein prif gynhwysyn, yn arbennig gan ei fod yn llifo i lawr o’r bryniau a’r mynyddoedd o amgylch Dolgellau.