Taith o amgylch y Bragdy

Rydyn ni’n cynnal teithiau o amgylch y bragdy yn ôl y galw sawl gwaith yr wythnos gan gynnwys ar y penwythnosau, yn dechrau am 11am. Gallwn drefnu teithiau i grwpiau o bump neu ragor ar adegau eraill. Mae’r teithiau’n para oddeutu awr. Fe wnawn eich tywys drwy’r broses fragu, cewch deimlo a blasu’r cynhwysion a ddefnyddiwn ac fe wnawn ateb eich cwestiynau. Cewch gyfle i flasu ein cwrw ac, i gofio, cewch fynd â gwydryn hardd adre efo chi.

Cost: £5 i oedolion gan gynnwys blasu a’r gwydryn.

Croesewir plant dan 18 cyn belled â bod oedolyn cyfrifol yn dod gyda nhw. Caiff y plentyn cyntaf fynd i mewn am ddim; byddwn yn codi £2 am bob plentyn ychwanegol.

Gan fod lle’n brin, mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle ar gyfer oedolion a phlant – ffoniwch 07931 734655 neu anfonwch e-bost atom drwy ein tudalen Cysylltu. Dudalen gyswllt.