Ein Cwrw

Cyflenwir y cwrw mewn ffircyn – casgen 72 peint, ac mewn barilanau – hanner y maint hwnnw, ac rydym yn dosbarthu i dafarndai, gwestai, bwytai a hefyd i unigolion ar gyfer achlysuron arbennig. Rydyn ni hefyd yn gwerthu poteli cwrw fesul cês ac mewn pecynnau rhodd.

gold

Aur Cader

Cwrw ysgafn sy’n cael ei wneud gan ddefnyddio hopys ‘Mount Hood’ i roi arogl cynnil mêl, lemon a tharagon i’r cwrw. ABV 3.8.

Yn y 19eg ganrif, roedd Dolgellau yng nghanol y rhuthr am aur. Yn ei anterth, cyflogwyd dros 500 o weithwyr yn y cloddfeydd lleol, a’r aur hwn a ddefnyddir yn draddodiadol ar gyfer priodasau brenhinol.

idris

Chwerw Idris

Chwerw traddodiadol a wneir gan ddefnyddio cymysgedd o haidd brag a hopys ‘Willamette’ i roi blas meddal o garamel ac ychydig o sbeis. ABV 4.1%.

Lleolir y bragdy wrth droed mynydd Cader Idris. Roedd Idris Gawr yn gymeriad chwedlonol oedd yn defnyddio’r mynydd hwn fel cadair esmwyth anferth i syllu ar y sêr.

bandit

Cwrw Coch

Cwrw rhuddem o rysáit draddodiadol a wneir gan ddefnyddio hopys “Bramling Cross” i roi blas ac arogl mwyar sbeislyd. ABV 5%.

Criw o ladron pen-ffordd pengoch o’r 16eg ganrif o ardal Dinas Mawddwy, ger Dolgellau oedd y Gwylliaid Cochion. Yn ôl y sôn, hon oedd yr ardal fwyaf afreolus yng Nghymru bryd hynny. Arferai’r Gwylliaid ymosod ar deithwyr wrth iddynt groesi Bwlch yr Oerddrws rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy, a hyd heddiw, mae’n lle diffaith iawn ar ffordd yr A470.

tpa

T P A – Cwrw Golau Talyllyn

Dyma gwrw Golau Indiaidd clasurol, a gyda’i liw melyngoch golau a’i flas hopys arbennig, mae’n gwrw chwerw gwych. Defnyddir hopys ‘Cascade’ i roi blas sitrws blodeuol. ABV 4.4%.

Mae TPA wedi’i fragu ar gyfer Rheilffordd Tal-y-llyn, sy’n lein fach trên stêm yn Ne Eryri, ac mae wedi’i ysbrydoli gan hanes a chymeriad y cwrw traddodiadol hwn a oedd wedi’i wneud ar gyfer teithio.

gladir web

Copr Glasdir

Cwrw lliw copr dwfn gydag ychydig o sbeis, blas brag a mymryn o daffi. ABV 4.5%.

Mae’r cwrw hwn wedi’i enwi ar ôl hen waith copr Glasdir ar gyrion coedwig Coed y Brenin ger Dolgellau. Roedd copr yn cael ei gloddio yma rhwng 1852 ac 1914. Mae llwybr at y pwrpas yn mynd o amgylch yr hen waith copr ac mae’n werth ei weld.